• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet działają na tak nazywanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego procesu są elektrody. Jest to element urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub również lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.